עורכי דין

המשרד מונה כיום חמישה עשר עורכי ועורכות דין בעלי ניסיון מקצועי רב בתחומי המשפט המפורטים לעיל, צוות מתמחים וצוות אדמיניסטרטיבי.