נדל"ן, הפקעות, תכנון ובניה

מחלקת הנדל"ן בראשות עו"ד רונן מוזסון מלווה קבלנים בייזום פרויקטים בהיקפים משמעותיים בתחום הבניה למגורים, מסחר ותעסוקה, בכלל זה בהליכי התכנון מול ועדות התכנון הבניה ומול הרשויות המקומיות. המחלקה מלווה את לקוחותיה הרבים בעסקאות לרכישת מגרשים ויחידות דיור, עסקאות קומבינציה, התחדשות עירונית, הליכי הפקעה, הליכי איחוד חלוקה, תביעות פירוק שיתוף, תביעות ליקויי בניה ורישום בתים משותפים.

 

במסגרת תחום התכנון והבנייה, מלווה צוות המחלקה את לקוחותיו בהליכים סטטוטוריים לתכנון ורישוי, משלב התכנון עד הביצוע בפועל, ייצוג נישומים בנושא היטל השבחה והופעה בפני שמאי מכריע, ייצוג בתביעות הפקעה וירידת ערך לפי סעיף 197 בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה, ייצוג בעתירות מנהליות בתחום התכנון והבנייה ועוד.

 

מחלקת הנדל"ן במשרדנו מתמחה גם בייצוג בתביעות לכינוס נכסים ופירוק שיתוף מורכבות ומחזיקה בניסיון עשיר בתחום זה. עו"ד רונן מוזסון מייצג בעלי קרקע רבים וחברות קבלניות בתביעות פירוק שיתוף במקרקעין וכינוס נכסים, בערכאות השונות.

 

בין לקוחות המחלקה נמנות חברות ממשלתיות אותן מלווה המשרד בהליכי פיתוח, השבחה ורישום נכסי מקרקעין, הליכי הפקעה והליכי תכנון ובניה. בנוסף מלווה המחלקה לקוחות רבים במגזר הפרטי והבולטים שבהם היא החברה הציבורית פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ וכן חברות בנות וקשורות לקבוצת פרשקובסקי, גת עידית בע"מ, אריה פרשקובסקי גרופ בע"מ וכן יזמים וקבלנים נוספים בעסקאות מקרקעין ובענייני תכנון ובנייה.

 

מעבר לאמור, למחלקת הנדל"ן במשרדנו התמחות מיוחדת בתביעות הפקעה וירידת ערך וכן בתביעות ליקוי בניה [ראה פירוט לנ"ל בתחומי ההתמחות להלן].

 

משרדנו מופיע תדיר במדריכי הדירוג הישראלים כמשרד בולט בתחום זה.