עו"ד מתן גרפינקל

עו"ד מתן גרפינקל עוסק בתחום התכנון והבניה ובתחום איכות הסביבה.

במסגרת תפקידו, מתן מעניק ייצוג משפט שוטף ללקוחות, הן יזמים והן לקוחות פרטיים, ומייצג אותם בפני מוסדות התכנון ובתי המשפט במגוון סוגיות של תכנון ובניה. במסגרת זו, מתן מייצג בהתנגדויות לתוכניות, הקלות, שימושים חורגים, הגשת עררים והתמודדות עמם, לרבות התמודדות עם דרישות סביבתיות בהליכים תכנוניים, בדיקת היתכנות להקמת פרויקטים סביבתיים ועוד.

כמו כן עוסק מתן בתחום איכות הסביבה, על מגוון היבטיו. במסגרת זו הוא מלווה מפעלים בקבלה ויישום של הוראות היתרי פליטה לאוויר מכוח חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, קבלה ויישום של הוראות היתרי רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 ובהודעות חיוב בגין דיגומי שפכים וכיו"ב. בנוסף, מתן מלווה מפעלים בהליכים משפטיים הננקטים נגדם בעקבות עבירה על הוראות חוקים סביבתיים שונים והוראות ברישיון העסק.

חברות בלשכת עורכי הדין

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל, 2007.

השכלה

בוגר בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל  (LL.M, 2008)

 

שפות

עברית, אנגלית.